अचल नाथ शिवालय - जोधपुरआदिश्वर मंदिर, पाली
अजमेर दरगाह शरीफअक्षरधाम मंदिर, जयपुर
अम्बिका माता मंदिरअवरी माता मन्दिर
बाबा रामदेव मन्दिर, जोधपुरबिरला मन्दिर, जयपुर
ब्रह्मा मन्दिर, पुष्करचामुंडा माता मन्दिर, जोधपुर
चारभुजा मन्दिरधधीमती माता मन्दिर
देव सोमनाथ मन्दिर, डूंगरपुरदेव धाम जोधपुरिया
दिलवाड़ा मन्दिरएकलिंगजी मन्दिर
गलता जी जयपुरगणेश मन्दिर, जोधपुर
गढ़ गणेश मन्दिर, जयपुरगोगामेडी
गोविन्द देव जी मन्दिरहर्षा माता मन्दिर, आभानेरी
हर्षनाथ मन्दिर जगन्नाथ मन्दिर, अलवर
जगत मन्दिर, उदयपुरजगदीश मन्दिर, उदयपुर
जैन ग्लास मन्दिर, नागौरजैन मन्दिर, जयपुर
जीण माता मन्दिरकालिकामाता मन्दिर, चित्तोडगढ़ फोर्ट
करणी माता मन्दिरखाटूश्याम मन्दिर
कुंज बिहारी मन्दिर, जोधपुरकुंजल माता मन्दिर
लटियाल माता मन्दिरलोडुरवा जैन मन्दिर, जैसलमेर
मातारानी भटियाणी मन्दिरमीरा बाई मन्दिर, चित्तोड़गढ़
मेहंदीपुर बालाजी मन्दिरमुछ्छ्ल महावीर मन्दिर, पाली
नागफणजी मन्दिर, डूंगरपुरनंदनी माता मन्दिर, बाँसवाड़ा
नसियाँ जी जैन मन्दिर, अजमेरनाथद्वारा मन्दिर
नीलकंठ महादेव मन्दिर, कुम्भलगढ़
निम्बो का नाथ मन्दिर, पाली
ओसिँया मन्दिर, जोधपुर परशुराम मन्दिर, कुम्भलगढ़
राज रणछोड जी मन्दिर, जोधपुररणकपुर जैन मन्दिर, उदयपुर
रसिक बिहारी मन्दिर, जोधपुरसालासर धाम बालाजी
सावित्री मन्दिर, पुष्करश्री महावीर जी मन्दिर
श्री पावापुरी मन्दिर, सिरोहीसोमनाथ मन्दिर, पाली
सूर्य मन्दिर, रणकपुरकेलादेवी मन्दिर, करौली

 

Leave a Reply